Teenused

Konsultatsioonid

Iga algus on raske. Alustaval ettevõtjal on oluline läbi mõelda, kuidas oma raamatupidamist korraldama hakata. Maja ehitatakse vundamendile ja kui vundament osutub nigelaks, ei ole ka majale pikka iga loota. Vigade parandamine on üldjuhul keerulisem kui vigade vältimine. Iga täiendav tund, mille ettevõtlusega alustamisel kulutad arvestussüsteemi sisseseadmisele, tasub end hiljem kuhjaga ära. Pakume igakülgset abi raamatupidamise sisseseadmisel ja korraldamisel.

Raamatupidamisteenused

Kvaliteetne raamatupidamisteenus eeldab koostööd kliendi ja teenuse osutaja vahel. Tagame jooksva kontrolli selle üle, et vajalikud aruanded ja maksudeklaratsioonid saavad õigeaegselt esitatud, arved korrapäraselt raamatupidamises kajastatud ning palgad töötajatele tähtaegselt arvestatud ja tasumiseks ettevalmistatud. Keskendu oma põhitegevusele ja jäta raamatupidamine spetsialistide hooleks. Nii maandad riske ning hoiad kokku aega ja raha. Keskendu oma põhitegevusele ja jäta raamatupidamine spetsialistide hooleks. Nii maandad riske ning hoiad kokku aega ja raha.

Aruanded ja maksudeklaratsioonid

Pakume igakülgset abi tulu- ja käibemaksudeklaratsioonide koostamisel. Peame oma ülesandeks enne deklaratsiooni esitamist kontrollida pisteliselt algdokumentide raamatupidamises kajastamise õigsust ning juhime tähelepanu võimalikele riskidele. Kui soovite oma igapäevased rutiinsed raamatupidamistoimingud ise kajastada (müügiarvete koostamine, ostuarvete sisestamine jms), nõustame meeleldi tavapäratute tehingute kajastamisel, pakume jooksvat nõustamisteenust ning aitame erinevate firmasiseste aruannete koostamisel. Koostame aastaaruandeid filiaalidele, äriühingutele ja mittetulundusühingutele.

Gullfia OÜ

Asutasin OÜ Gullfia 2010. aastal, kui lõpetasin töö rahvusvahelises konsultatsioonifirmas Rödl & Partner. Tahtsin 15 aasta jooksul omandatud kogemusi rakendada arvestusala teemade süvitsi käsitlemisele. Olen läbi viinud raamatupidamiskoolitusi loengute vormis ja konsultatsioonidena. Tuginedes pikaajalisele kogemusele finantsvallas julgen arvata, et tean, millised on finantsarvestuse valupunktid ning oskan leida lahendusi ka keerulistele probleemidele. Märksõnadeks teenuse osutamisel on individuaalne lähenemine ja kvaliteet. Pean oluliseks kliendi äriprotsessidele keskendumist ning koostöös kliendiga parimate lahenduste väljatöötamist.

Hinnad

Raamatupidamisteenus

Konsultatsioon